Üye Ol!

 

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan kişilerin üyeliğe alınmalarında aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:
a)  Üyeliğe giriş formunun doldurulması ve başvuru sahibi tarafından imzalanması ile bu formun İzmir Go Oyuncuları Dernek Yönetimine verilmesi,
b)  Yönetim Kurulu’nda gerekli incelemenin yapılarak başvurudan itibaren 30 gün içinde adaya yazılı olarak kararın bildirilmesi, (Derneğe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, karar defterine “Kabul” ya da “Reddedilmiştir” biçiminde geçilir.
(Başvurusu reddedilen kişiye red nedeni bildirilmek zorunda değildir.)
c)  Aday üyenin bu bildirimden itibaren 15 gün içinde yıllık aidat dahil tüm üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi ve işlemlerinin tamamlanmasından sonra üyelik defterine üyelik kimliğinin işlenmesi,
d)  Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen aday hakkındaki üyeliğe kabul kararı kendiliğinden ortadan kalkar.
e)  Üyelik başvurusu reddedilen adayın kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Yönetim Kurulu’nun kararına karşı Genel Kurul’da itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un kararı kesindir.
f)  Her bir üyeden yıllık alınacak aidat toplam 30,00TL ve her bir öğrenci üyeden yıllık alınacak aidat toplam 20,00TL’dir. Derneğin giriş aidatı yoktur.

 

Üyelik işlemleri tamamlanan üyeler için;
– Dernek kapalı facebook ve e-posta grubuna dahil edilerek dernek içi iletişim,
– Dernek kitaplığındaki kaynaklardan ücretsiz olarak faydalanma ve ödünç işlemleri,
– Türkiye’deki turnuvalarda dernek üyelerine uygulanan indirimden faydalanma hakkı,
– Seçtiğiniz iki oyununuz için ücretsiz oyun yorumu
– Goizm seminerlerine ücretsiz katılım hakkı
– Her yıl Ağustos ayında düzenlenen İzmir Go Turnuvası’nda üyelere özel hediyeler!

 

*Üyelik ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için iletisim@goizm.org adresine mesaj atabilirsiniz.

**Üyelik formunu indirmek için tıklayınız.

***Dernek hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve tüzüğü okuman için tıklayınız.